吉列克(Yelilenebilir)

HangiÜlkelerYenilenebilir EnerjiyeDoğruGiden Yola Liderlik Ediyor?

Enerjigeleceğininyenilenebilirolduğunutartışmayagerek yoksanırım。 您可以使用%20’sinin zaten yenilenebilir enerjilerdengeldiğinigösteriyor。 Ancak,buunun gelecekteki teknolojikgelişmeler,talepler ve mevcut kaynaklarüzerindekiendişelerin,önümüzdeki和yıllarboyuncaönemliölçüdeartmasıbekleniyor。

Peki Budeğişimehangiülkelerliderlik ediyor?

彭博社(Bloomberg’egöre),鲁斯加(Rüzgarve),恩尼吉斯(innerjisinin yeni)恩尼吉(enjiji erat),伊尔尼姆(tahmin ediliyor)。 2040’a kadar,yeni enerjiüretimineyapılan10.2 trilyon $yatırımın%72’si,rüzgarvegüneşenerjisi tesislerindeolacağıtahmin ediliyor。 Almanya gibibazıyerlerde,德国人nerjisikömürkadar ucuz。 辛,印度斯坦,İngilterevediğerülkelerinde 2021’e kadar bu kervanakatılmalarıbekleniyor。

Peki hangiülkeleryenilenebilir enerjidönüşümünüyönlendiriyor? Büyükocularcularsürprizolmamalı..Sırfsermayeaçısından,Çin,ABD,Almanya,Japonya veİngilteregibi ekonomiler yenilenebilir enerjikaynaklarınıgeliştirmereyeençokpara harcayanü EnöndegelenÇin,2016’da 87,8 milyar dolarharcadıve 2020yılınakadar 361 milyar dolar daha harcamataahhüdündebulundu。

Bu rakamlar,gelecekte,temiz enerjikaynaklarınagösterilenilginin,azalmayacağınıgöstermektedir。 Devletler veöözelişletmeler,yalnızcabugelişmeleregözkulak olmamakla yetinmeyip,ayrıcageleceklerininçoğunluklayenilenebilir enerjilertarafındandesteklentianil bekleyeceraryn is biasas

Budeğişikliğiniticigüçlerindenbazılarınelerdir吗? Neden pekçokşirketve devlet yenilenebilir enerjilere giderek daha fazlagüvenmeyeçalışıyor? Birinci nedenaçık: yenilenebilir(hala 4,5 milyaryıllıkgüneşvar-ve bu sonsuza deksürüyor),gelenekselyakıtlarakıyaslaçokdaha uccuza malolmasıveçokdahaçevredostu。

Mevcutkaynaklarınkısıtlılıklarıve gelecektekıtlığıyüzündenendyşeduyduğumuzdünyanüfusu,şimdiyekadar tek evimiz olan “ soluk mavi nokta” —Dünya’mızınGelıceyıınıkıyyıınıkııyıınıkııyıınıkıyıınılııkın Bu,tüketicilerindeğişentercihleri ve arabalar,bilgisayarlar veyagıdagibi dahaçevreciürünlereolan talebinartmasıyladagörülebiliyy; bu daşirketleringiderek daha fazla yararlanmakistediğibirşeyelbette。

futuresplatform.com